SunInvest BVBA

Uw partner voor PV Zonnepanelen...

Merken

Diehl:


SMA Solar Technology:


Elsingor:


Leoni:


Panasonic:


Mitsubishi Solar:

Welkom, gratis elektriciteit ook voor u?

Thumbnail example

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovolta´sche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen.

Het hangt uiteraard af van de zonnestraling hoeveel een zonnecel produceert. In de winter wordt er minder elektriciteit geproduceerd dan in de zomer. Er kunnen goede zonjaren zijn, afgewisseld door slechte zonjaren. Gemiddeld echter genereert ÚÚn vierkante meter zonnepaneel in onze streek jaarlijks ongeveer 111 kWh. (In Zuid-Europa kan dit het dubbele bedragen.)

Hmm, 111 kWh per jaar. Is dit veel? Wel, een gemiddeld gezin in ons land verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 kWh. Dit betekent dus dat 1 m▓ zonnecel voor 3,2% van de elektriciteitsproductie zorgt van een gemiddeld gezin. Anders gezegd, een fotovolta´sche installatie van ongeveer 32 m▓ zonnepanelen produceert evenveel electriciteit als een gemiddeld gezin verbruikt.

Koppeling aan het elektriciteitsnet

Sommige zonnepanelen worden via een inverter aan het elektriciteitsnet gekoppeld, andere slaan overtollige energie op in een accu. Voor de tweede mogelijkheid wordt vooral gekozen op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. De accu's moeten natuurlijk wel voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen. Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de elektriciteitsmeter terug zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden zijn netgekoppelde decentrale opwekkers.

And finally, some tech details

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnepanelen ook wel fotovolta´sche cellen (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 5 en 15%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn.